Primary Staff


Amita Mishra


Madhu Kunder


Monika Gupta


Mudita Gautam


Namrata Shukla


Preeti Pandey


Rama Dwivedi


Shivani Sinha


Shraddha Mishra


Shubhanjali Mishra


Suman Tripathi


Tanu Singh


Anamika Singh


Dr.Tara Shukla


Anju Gupta


Arti Mishra


Arvind Kumar


Usha Singh


Charu Puri


Chitra Sharma


Jyoti Pandey


Pooja Pandey


Khursheed Bano


Kiran Shrivastava


Laxmi Singh


Madhvi Singh


Mamilata Mallick.jpg


Manoj Kumar


Neelam Singh


Neeta Mishra


Poonam Pandey


Prahlad Vishwakarma


Vijaya Mishra


Ram Ratan Pandey


Rama Dwivedi


Rashmi Tiwari


Romi Gupta


Sawita Dubey


Sebiya Akhtar


Shabnam Ansari


Shilpi Mishra


Shivshankar Tripathi